Övertryck

När man trycker en färg ovanpå en annan, t ex en text ovanpå en tonplatta, och färgerna blandas med varandra och bakgrundsfärgen i tonplattan lyser igenom texten. (Jämför: Ursparning)