Överföringshastighet

Hastigheten på hur snabbt data överförs från en punkt till en annan, t ex på Internet, över ett nätverk eller till och från ett lagringsmedia. Hastigheten mäts i bit per sekund (bps) och betyder att X antal bit överför per sekund.