Outline

Bokstavstecken som endast består av en yttre konturlinje.