Originalare

En orginalare arbetar inom den grafiska branschen med att färdigställa original efter en skiss, designa, retuschera, färgkorrigera, montera och anpassa filer för olika slags media t.ex. PDF-filer för tryck. Arbetsuppgifter beror på dennes kompetens.

 

Här är ett exempel på originalproduktion.