Online

Bokstavstecken som endast består av en mittkonturerande linje.