Omflödning

När oönskad radbrytning uppstår i ett dokument på grund av t ex typsnittbyte.