Omfångsberäkning

Att göra en uppskattning av antalet sidor i en trycksak genom att räkna antalet nedslag (bokstäver, skiljetecken och mellanslag) i en text.