Omfång

Antalet sidor i en trycksak. (1 blad = 2 sidor)