Ombrytning

Att montera in råmaterial (text och bild) på sidorna i en trycksak.