OCR (Optical Character Recognition)

Optisk teckenläsning som innebär att man scannar in texten från ett dokument. Det gör att man kan redigera texten, till skillnad från en vanlig scanner där dokumentet blir en bild. De optiska läsarna är känsliga och kräver att dokumentet som scannas in har en slät yta och en hög vithet för att resultatet ska bli rätt.