Noppor

Partiklar som lossnat från papprets ytskikt vid tryck och fastnar på gummiduken eller tryckplåten. Detta medför vita prickar i trycket.