NMI

NMI är en förkortning för Nyans, Mättnad, Intensitet som är ett kulörsystem som liknar ögats sätt att uppfatta färger. Systemet utgår från en cylindermodell och används i datorer för att blanda färger.