Nedslag

Genom att räkna alla nedslag (=bokstäver, siffror, skiljetecken och mellanslag) i ett manuskript kan man göra en uppskattning på hur många sidor eller hur mycket textutrymme som behövs i en trycksak. Detta kallas för omfångsberäkning.