NCI-nivå

Normal Clour Intensity är ett mått på optimal kontrast och färghållning i tryck.