Nappning

När partiklar slits loss i papprets ytskikt vid tryckning.