MWC-papper

Medium Weight Coated är ett bestruket trähaltigt papper i ytvikter upp till 100 g/m2.