Multimedia

Samlingsnamn för informationsvisning med hjälp av olika medier; bild, text, ljud och film.