Moaré

Störande raster-/interferensmönster som bildas när två felinställda rastervinklarna trycks ovan på varandra.