Megabyte (MB)

Ett mått på binärt minne. Mega betyder miljon och 1 MB är då alltså lika med 1.048.576 byte eller 1.024 kilobyte. (se byte)