Lpi

Lines per inch är ett mått på hur finmaskigt rastret är.