Layout

Grafisk formgivning av trycksaker med bild och text.

Här är ett exempel på en anläggning som gör layout.