Krypning

När man gör en insticksfolder förskjuts marginalerna något för varje ark. När man sen skär framkanten kan då yttermarginalen bli mindre ju närmre mitten man kommer. Tryckeriet kan kompensera detta genom att flytta ut varje arkdel lite vid utskjutningen.  (se även instick)