Korrektur

Utkast av dokument till kund för eventuell rättning av textfel eller andra felaktigheter.