Kontrastverkan

Olika kulörer har olika kontrastverkan bredvid varandra och det betyder att en viss färgkulör uppfattas på olika sätt beroende på vilken annan kulör som placeras intill den.