Klamring

När falsade ark sätts ihop med metallklammer i ryggen.