Kerning

Att justera bokstavspar där visuellt onormala avstånd uppkommit mellan bokstäverna, för att det skrivits i versaler. Detta görs oftast på större rubriker där bokstävernas utformning gör att de ser ut att vara längre eller närmare från varandra än andra bokstavspar t.ex. AO eller VA