Kapitäler

Versaler(stora bokstäver) i samma höjd som gemener(små bokstäver).