Kantutjämning

Bildrenderingsteknik som används för att ge sken av en högre upplösning på framförallt text. Skärpan på linjer minskas genom att ge nyanser av färgvärden till närliggande pixlar, baserat på färgvärdena i de befintliga pixlarna.

One thought on “Kantutjämning

  1. Pingback: Anti-aliasing | tryckipedia

Comments are closed.