Kägel

Radavstånd eller kägel mäts i punkter (=0,376mm) och är avståndet mellan en textrads baslinje och nästföljande textrads baslinje. Förr betydde kägel ”blytypens höjd”.