JDF (Job Definition Format)

Ett system som hanterar all information och följer hela processen genom arbetsflödet på ett tryckeri. Från orderläggning, genom prepress, tryck, efterbehandling till leverans och fakturering. Man använder sig av JDF för att få en snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv produktion.