Intag

Samlingsnamn för alla inställningar och förberedelserna som måste göras i en tryckpress innan själva produktionen. Allt från att sätta in plåtarna rätt till ställa in färgmängd och fuktbalans.