Inline

Bokstavstecken med som endast består av eller har extra inre konturlinje.