Indrag

Indentering eller indrag är ett blankt utrymme, i början av första raden på ett stycke, för att markera ett nytt stycke.