Iläggningskanten

Den kant av pappret som först matas in i tryckpressen.