Iläggare

Den del av en arkoffsetpress som lyfter upp alla papper i tryckpressen så att de kan matas in, ett i taget.