Hyssjning

Grafisk term för oskärpa i tryck som blir när rasterpunkterna som ska vara runda smetas ut till ovala punkter. Detta kan uppstå genom t.ex. förskjutning av papperet, för högt tryck mellan gummicylindern och mottryckcylindern eller när plåtcylinder och gummicylinder inte roterar med samma hastighet.