Hydrofob

Motsatsen till hydrofil och innebär att något stöter bort vatten.