Huvud

Övre delen av bok- eller dokumentsida. Där skrivs ofta bokens titel eller namn på det ett kapitel.