Horunge

Typografisk term för en ensam textrad som hamnat på annan sida än resten av stycket.