Histogram

Diagram som visar hur tonfördelningen ser ut i en digitalbild rent ljusmässigt från svart till vitt. Fler pixlar i en viss ljusnivå ger högre stapel.