Gummiduk

Duk av gummi som för över färgen från tryckplåt till papper i en offsetpress.