Gripkant

Den kant på pappersarket som tryckpressens förgripare/griparm tar tag i när papperet matas in i tryckpressen. Vid tryck av kuvert är det viktigt att tänka på placeringen av t ex logotyper eftersom trycket inte kan vara utfallande.