Grafiska Kammaren

Grafiska Kammaren är serviceorgan för den grafiska branschen och dess kunder. Verksamhetens ledamöter är grafiskt sakkunniga och representerar den grafiska industrin samt beställare av grafiskt material. Kammaren främjar sunda affärsrelationer kan t ex ge utlåtande i vissa tvistefrågor som uppstår mellan beställare och leverantör som inte är överens.