Grafisk

”Som visas genom bild” – skrivkonst eller trycksaksproduktion, som presenterar information med hjälp av illustrationer. En grafiker är någon som arbetar med formgivning, typografi eller tryck.