GIF (Graphics Interchange Format)

tryckipedia animeringFilformat i 72 ppi och max 256 färger som lämpar sig för att används till bilder på webbsidor. Formatet ger möjlighet till skapa enkla animationer. Går ej att trycka.