Genomslag

Detta påverkas av papperets opacitet och ytstruktur gör så att trycket lyser igenom pappret. Genomslag kallas även för genomtryck.