Gammavärde

Värdet beskriver en kurva som används vid tonkomprimering samt för inställning av bildskärmar. Gammakurvans värde avgör hur mycket detaljer i bilder som syns i skuggor, mellantoner och högdagrar. Man brukar rekommendera ett värde på 1,8 eftersom det motsvarar ögats sätt att uppfatta toner.