Friläggning

friläggningAtt frilägga betyder att man i datorn klipper bort bakgrunden runt ett bildobjekt.