Fräsning

Man slipar bort några mm och rugga upp ytan för att limmet ska fästa bättre på ryggen av ett bokblock, som ska förses med ett omslag.