Fot

Nedre delen av bok- eller dokumentsida. Där skrivs ofta paginan(=sidnumrering).